• 1972 Honda CT 70

  • 1972 Suzuki RV90

  • 1989 Yamaha Zuma HJEMKOMMET

  • 1966 Honda CT90 Trail HJEMKOMMET

  • 1982 Yamaha 1100 Maxim HJEMKOMMET

  • 1991 GMC Dually HJEMKOMMET

  • 1998 Honda Valkyrie HJEMKOMMET